زندگی به جبر است یا اختیار؟

تعرفه تبلیغات در سایت
عنوان عکس عنوان عکس عنوان عکس عنوان عکس
عنوان عکس عنوان عکس عنوان عکس عنوان عکس
عنوان عکس عنوان عکس عنوان عکس عنوان عکس
عنوان عکس عنوان عکس عنوان عکس عنوان عکس
عنوان عکس عنوان عکس عنوان عکس عنوان عکس

عارفی را پرسیدند: زندگی به جبر است یا به اختیار؟ 

پاسخ داد: امروز را به اختیار است تا چه بکاریم

اما فردا جبر است.

چرا که به اجبار باید درو کنیم هر آنچه را که دیروز به اختیار کاشته ایم

  • مطالب مرتبط
  • این مطلب یک تبلیغ فرهنگی است
  • موسم انتخابات است، توجه کنیم
  • حجت بر شما تمام است
  • این خطر جدی است!
  • کسل شدن نشانه ای مبارک است
  • the meaning of life (معنای زندگی)
  • نویسنده : بازدید : 8 تاريخ : جمعه 14 آبان 1395 ساعت: 10:36